Personvernerklæring

 1. Generelt
  1. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Future Spark AS samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern.
  2. Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld, har vi laget følgende oppsummering av vår behandling av personopplysninger, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.
  3. Future Spark AS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen uten forvarsel. Future Spark AS vil annonsere endringer av vilkårene på www.UBmarked.no. Før videre bruk av www.UBmarked kan tillates må du avgi ditt samtykke til den nye personvernerklæringen.
 2. Definisjoner
  1. Personopplysninger: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
  2. Behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.
  3. Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
 3. Målsetning
  1. Future Spark AS prioriterer våre brukeres personvern og vår målsetning er at ingen brukere skal ha noe å utsette på vår behandling av personopplysninger. Våre brukere oppfordres derfor til å gi beskjed dersom noen form for irregulariteter mistenkes eller oppdages, slik at vi kan rette opp i dette så raskt som mulig.
 4. Type personopplysninger
  1. Følgende personopplysninger vil lagres ved opprettelsen av en brukerprofil på www.UBmarked.no: navn, e-post adresse og brukerpassord. I tillegg til forannevnte opplysninger vil opplysninger om telefonnummer, adresse, organisasjonsnummer og postnummer lagres dersom du handler eller oppretter en butikk på www.UBmarked.no.
  2. Vi gjør deg oppmerksom på at alle innlogginger på og all handel gjennom www.UBmarked.no logges og lagres.
  3. Ved opprettelsen av en brukerprofil, godtar du at andre brukere kan se ditt brukernavn og meldinger som postes på forumet og bloggen. Denne informasjonen er åpent tilgjengelig for andre brukere av nettstedet, og er å anse som offentlig tilgjengelig informasjon. Vi anbefaler derfor at du ikke oppgir opplysninger av personlig eller sensitiv art på sider som er åpent tilgjengelig sider på nettstedet.
 5. Brukernes forpliktelser
  1. Enhver bruker er forpliktet til å følge brukervilkårene på www.UBmarked.no som også omfatter bestemmelser om å overholde reglene om tredjemanns personvern.
 6. Håndtering av personvernopplysninger
  1. Future Spark AS vil håndtere personopplysninger i tråd med gjeldende norsk lovverk, som gir brukerne et omfattende vern.
  2. Formålet med behandling av personopplysningene er å registrere brukerne av www.UBmarked.no, autentisere brukere på nettstedet, opprette butikk på nettstedet og/eller gjennomføre kjøp og salg via nettstedet.
  3. Future Spark AS vil ikke videreformidle personlig informasjon om brukerne uten brukerens samtykke, unntatt i situasjoner som beskrevet i punkt 6.4. – 6.7.
  4. Future Spark AS vil samarbeide tett med offentlige myndigheter og opphavsrettshavere/rettighetshavere som påstår å ha et grunnlag for å kreve innhold som ligger på nettsiden fjernet. Future Spark AS forbeholder seg retten til uten varsel å utlevere IP-adresse tilknyttet brukere som mistenkes for å ha produsert innhold i strid med www.UBmarked.no sine brukervilkår eller denne personvernerklæring. Brukernes personalia vil også kunne bli formidlet til relevante myndigheter ved brudd på brukervilkårene.
  5. Informasjon som er nødvendig for å gjennomføre en handel eller en transaksjon vil videreformidles til butikken(e) man handler med.
  6. Alle bedrifter tilknyttet www.UBmarked.no må oppgi en kontaktperson. Fullt navn på kontaktpersonen vil ligge åpent tilgjengelig på butikkens internettsider.
  7. Informasjon som er merket offentlig tilgjengelig eller informasjon som du selv legger ut på åpne sider som for eksempel på www.UBmarked.no eller gjennom blogg- og foruminnlegg.
  8. www.UBmarked.no er ikke ansvarlig dersom eventuelle tredjeparter urettmessig får tak i personlig informasjon om brukeren.
  9. Dersom en brukerprofil slettes, slettes også personopplysningene fra www.UBmarked.no brukerregister.
 7. Behandlingsansvarlig
  1. Behandlingsansvarlig er: Jack Pegrum-Haram - Rennesøygata 14 leilighet A2-10-7
 8. Innsyn og retting
  1. Enhver bruker som ønsker innsyn i hvilken informasjon som er lagret om seg eller som ønsker å rette registrert informasjon eller som vil ha mer informasjon om Future Spark AS sin behandling av personopplysninger, kan sende en e-post til: daniel@ungdomsbedrifter.no.