Krafthuset UB

Tryggheim vidaregåande skule | Rogaland

Vi er en ungdomsbedrift som fokuserer på å gjøre hverdagen din lettere. Vårt produkt vil gjøre lading av flere enheter på en gang lettere og mer ryddig.

 

Våre produkter

Krafthuset (Plast)

Kr 549,00

Ansatte i ungdomsbedriften

Jonatan Hurthi

Daglig Leder

Aslak Kjebekk

Produksjonsansvarlig

Joakim Stavnes

Nestleder

Ruben Lunde

Markedsfører

Madeleine Skårland

Grafisk Design

Kristoffer Vassbø

Økonomiansvarlig